Vi köper hela eller delar av hem.

Vi utför röjning och tömning av gods.

Vi utför flytt- och städuppdrag 

 

Inlämning

Inlämning kan ske Mån-Tors 8-15

eller efter ök.

Inlämnat gods försäljes efter inlämningsdatumet närmast lämpliga tillfälle.

Kilsauktioner avgör på vilket sätt varan/varorna lämpligast skall säljas.

Försäljningspriset avgörs på auktionsdagen till det pris varan klubbats för.

Om varan ägs av tredje person ansvarar inlämnaren för att han/hon har full rätt att sälja och uppbära likvid för varan.

 

Försäljningsavgifter

Vid försäljning avgår provisionsbaserad avgift.

 

 

Hembesök

Vi gör kostnadsfria hembesök vid en större mängd varor, dödbon eller skrymmande gods.

Vi ombesörjer packning,hämtning och transport till ett humant pris.

 

 

 

 

Copyright © 2013 Kilsauktioner, asaxen.com